İşçi Sağlık Tetkikleri ve Kontrolleri

 

Uzman doktorlarımızla tüm sağlık taramalarınız ve kontrolleriniz işyerinizde gerçekleştirilerek iş sağlığı alanındaki alacağınız hizmetlerde vakit kaybınızı en aza indirmeyi ilke edinmiş bir kuruluşuz.

1.SAĞLIK RAPORLARI (Sanayi İşyerlerinde çalışanlar için Ağır ve tehlikeli işler Mevzuatına Uygun Sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları) Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir.

2.AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ ) :Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

3.SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ) : Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

4.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE) :Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

5.PORTÖR MUAYENELERİ (Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

   a. Gaita Parazit
   b. Gaita Kültürü
   c. Burun Kültürü
   d. Boğaz Kültürü
   e. El Kültürü
   f. Ekipman Kültürü
   g. Hepatit Tetkikleri

6.LABORATUVAR İNCELEMELERİ : (Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için ) a. Tam Kan Sayımı b. Karaciğer Enzim Analizleri c. Tam İdrar Analizi d. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.) e. İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

7.GÖRME RAPORU(Göz Muyanesi) :(Işınlı-Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için) yılda 1 kere

8.GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B) : İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.